Vaststelling brief aan Provinciale Staten over Tweede Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard

Datum besluit: 18 mei 2021


Provincie Zuid-Holland, gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben gezamenlijk het Tweede Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard vastgesteld. Aanvullende afspraken waren namelijk nodig aangezien het niet haalbaar is zoals aangegeven in de Gebiedsovereenkomst om eind 2021 de realisatie af te ronden van ca. 2.250 hectare natuur in de Krimpenerwaard, als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hiervoor is meer tijd nodig. De afspraak is nu de NNN-realisatie in de Krimpenerwaard uiterlijk in 2027 te voltooien. GS informeren Provinciale Staten nader over de gemaakte aanvullende afspraken per brief met daarbij het Tweede Addendum.

Type besluit: GS-vergadering