Verlenging convenant Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht met Belastingdienst

Datum besluit: 18 mei 2021


Het College van Gedeputeerde Staten ondertekent op 4 juni 2021 het convenant Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst. Dit convenant gaat uit van een transparante relatie tussen provincie en Belastingdienst en een goede beheersing van onze interne fiscale processen. De provincie vindt dit belangrijk en voldoet met deze processen aan de eisen die de Belastingdienst in de huidige tijd stelt. De ondertekening van het convenant markeert een volgende stap in een op vertrouwen gebaseerde samenwerking.

Type besluit: GS-vergadering