Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q1 2021

Datum besluit: 18 mei 2021


Gedeputeerde Staten hebben besloten elk kwartaal een voortgangsrapportage te geven van de voortgang van de acties in het Invoeringsplan Omgevingswet. Hierin wordt de voortgang van de implementatie van Omgevingswet bij de provincie Zuid-Holland weergegeven. Dit is de eerste voortgangsrapportage van 2021.

Type besluit: GS-vergadering