Wijziging Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020

Datum besluit: 18 mei 2021


Zuid-Holland is een rijk archeologisch gebied. De provincie Zuid-Holland wil de archeologische vondsten meer zichtbaar maken voor een breed publiek. Daarom is in 2016 de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland opgesteld voor activiteiten die leiden tot een beter beleefbaar en benut archeologisch erfgoed. De subsidieregeling heeft tot en met 2020 bijna 100 projecten ondersteund, met in totaal € 1,5 miljoen aan provinciale subsidie. Gezien de wens tot continuering van publieksbereik voor archeologie in het Coalitieakkoord 2019-2023 en het succes van de subsidieregeling in de afgelopen jaren, is de regeling voor 2021 opnieuw vastgesteld. Daarbij zijn enkele artikelen gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit van de regeling. Voor de subsidieregeling is in 2021 een totaalbedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld.

Type besluit: GS-vergadering