Wijziging en verlenging subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland

Datum besluit: 18 mei 2021


Met de Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland wil de provincie Zuid-Holland een barrière wegnemen voor bedrijven om een begin te maken met het versterken van de energie-infrastructuur passend bij de energietransitie. Deze regeling wordt verlengd tot 31 juni 2024 en iets aangepast. De wijzigingen maken het mogelijk voor bedrijven om naast voor onderlinge verbindingen ook een aanvraag in te dienen voor aansluiting op een niet-gereguleerde energiehoofdstructuur zoals warmte/ stoom of waterstof of op een CO2 hoofdstructuur specifiek gericht op CCU. Naast industriële aanvragers maken we het mogelijk om via de netbeheerders (van niet-gereguleerde energie-infra) aanvragen in te dienen voor aansluiting op een glastuinbouwcluster. CO2-reductie blijft het doel van de regeling.

Type besluit: GS-vergadering