Burgermeetnet na gesprek met RIVM en vervolgproces afdoening motie 866

Datum besluit: 25 mei 2021


In de uitwerking van een burgermeetnet geluid rond Rotterdam The Hague Airport werkt de provincie samen met het RIVM en DCMR vanwege de landelijke kennis over meten en rekenen met geluid. Samenwerking met de gemeenten rond de Luchthaven is gericht op het versterken van draagvlak onder de inwoners en het delen van kosten. De provincie kijkt ook of het participatietraject voor Rotterdam The Hague Airport hierbij een rol van betekenis kan spelen. In een eerdere fase is gesproken met bewoners over de haalbaarheid en wenselijkheid van een burgermeetnet. Het organiseren van verdere bewonersbetrokkenheid is aan de orde vanaf de uitvoeringsfase die op zijn vroegst voorzien is vanaf het najaar 2021.

Type besluit: GS-vergadering