Zienswijze Gedeputeerde Staten vrijwillige herindeling gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Datum besluit: 18 mei 2021


De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne willen hun krachten bundelen tot een nieuwe gemeente Voorne aan Zee met ingang van 1 januari 2023. De provincie is positief over dit voorstel, omdat er een groot draagvlak is voor deze fusie. Met ruim 72.000 inwoners volgt een krachtige gemeente die de taken goed kan uitvoeren. Ook wordt de nieuwe gemeente een sterkere speler in de regio. In een zienswijze motiveert het College van Gedeputeerde Staten waarom zij positief is over het voorstel van de drie gemeenten. Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gevraagd een wetsvoorstel op te stellen, waarmee deze fusie wettelijk wordt geregeld.

Type besluit: GS-vergadering