Rapportage buitenlandse dienstreizen van Gedeputeerde Staten in de periode oktober 2018 - jan 2020

Datum besluit: 4 februari 2020


In dit overzicht wordt inzicht gegeven over de buitenlandse dienstreizen van Gedeputeerde Staten gemaakt in de periode oktober 2018 tot en met januari 2020. Er wordt ingegaan op de provinciale opgaven waarbinnen de dienstreizen vallen, de bijeenkomsten die zijn bezocht en de behaalde resultaten. Het overzicht wordt twee keer per jaar gepubliceerd.

Type besluit: GS-vergadering