BurgemeestersvacaturesOpenstelling vacature burgemeester gemeente Kaag en Braassem

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

De vacature is ontstaan nadat Marina van der Velde-Menting begin dit jaar aankondigde haar functie eerder neer te leggen, haar huidige termijn loopt tot 30 maart 2022. De burgemeester koos hiervoor met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen.  Aan haar wordt per 3 november 2021 eervol ontslag verleend. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de  Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester op te starten.

Op donderdag 18 maart heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Kaag en Braassem besproken. De procedure voor een door de Kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 3 november 2021. Mevrouw van der Velde zal aanblijven tot aan de installatie van de nieuwe burgemeester.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op 14 april 2021 bij de commissaris verzonden zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Kaag en Braassem zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze site. Het videoverslag van de profielschetsvergadering en overige basisinformatie is via de volgende link te vinden: www.kaagenbraassem.nl/burgemeestergezocht

Openstelling vacature burgemeester gemeente Vlaardingen

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

Aan Annemiek Jetten is in december 2019 eervol ontslag verleend. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning Bas Eenhoorn benoemd als waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Ook is toen afgesproken niet direct te starten met de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester, maar de rust weer terug te laten keren in de gemeente.

Afgelopen periode heeft Eenhoorn gewerkt aan het herstel van de rust in de Vlaardingse politiek. Op 17 november heeft de commissaris van de Koning overleg gevoerd met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Daarbij is geconcludeerd dat Vlaardingen klaar is voor de zoektocht naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

Op donderdag 28 januari 2021 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Vlaardingen besproken. De procedure voor een door de kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 9 september 2021. De heer Eenhoorn zal aanblijven tot aan de installatie van de nieuwe burgemeester.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op 1 maart 2021 bij de commissaris binnen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Vlaardingen zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester staat in het rechterblok 'Documenten' op deze site. Het videoverslag van de profielschetsvergadering is via de volgende link te zien: Videoverslag profielschetsvergadering Vlaardingen 28 januari 2021.

Openstelling vacature burgemeester gemeente Rijswijk

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

De vacature is ontstaan nadat Michel Bezuijen per 1 oktober 2020 het burgemeestersambt in gemeente Zoetermeer bekleedt en de burgemeesterspost daarmee is vrijgekomen. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de  Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester op te starten.

Op dinsdag 8 december 2020 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Rijswijk besproken. De procedure voor een door de Kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 17 juni 2021. Het burgemeestersambt wordt sinds oktober 2020 waargenomen door Bas Verkerk. Hij zal aanblijven tot aan de installatie van de nieuwe burgemeester.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op 12 januari 2021 bij de commissaris binnen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Rijswijk zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze site.

Openstelling vacature burgemeester gemeente Voorschoten

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

De vacature is ontstaan nadat Pauline Bouvy-Koene op 1 september 2020 aankondigde haar functie wegens gezondheidsredenen niet te hervatten. Aan haar is daarom per 1 november 2020 eervol ontslag verleend. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de  Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester op te starten.

Op maandag 16 november 2020 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Voorschoten besproken. De procedure voor een door de Kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 17 mei 2021. Het burgemeestersambt wordt sinds mei 2020 waargenomen door Charlie Aptroot. Hij zal aanblijven tot aan de installatie van de nieuwe burgemeester.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op 14 december 2020 bij de commissaris binnen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Voorschoten zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze site.

Openstelling vacature burgemeester gemeente Sliedrecht

Op verzoek van de commissaris van de Koning heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester voor Sliedrecht opengesteld. De vacature is ontstaan nadat toenmalig burgemeester van Sliedrecht Bram van Hemmen voorgedragen werd als burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard per 31 maart 2020.

Nadat bekend werd dat Van Hemmen per 31 maart jl. zou vertrekken, heeft de commissaris van de Koning, Jaap Smit, gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten. In goed overleg met de fractievoorzitters zal naar verwachting een nieuwe kroonbenoemde burgemeester van Sliedrecht nog voor de zomer van 2021 starten.

De commissaris heeft in goed overleg met de fractievoorzitters afgesproken om tot de start van de nieuwe kroonbenoemde burgemeesters een waarnemend burgemeester aan te stellen. Per 31 maart 2020 is Dirk van der Borg benoemd als waarnemend burgemeester van Sliedrecht.

Op dinsdag 3 november 2020 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Sliedrecht besproken. Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op woensdag 2 december 2020 bij de commissaris binnen zijn.

Aanvullende informatie over de vacature van het burgemeesterschap in Sliedrecht vindt u in de profielschets op www.sliedrecht.nl/politiek.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het blok 'Documenten' op deze site.