BurgemeestersvacaturesOpenstelling vacature burgemeester gemeente Krimpenerwaard

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature, om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

De vacature is ontstaan nadat Roel Cazemier eerder dit jaar aankondigde zijn functie neer te leggen. De burgemeester koos hiervoor met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Aan hem wordt per 20 januari 2022 eervol ontslag verleend. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester op te starten.

Op dinsdag 15 juni heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Krimpenerwaard besproken. De procedure voor een door de Kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 20 januari 2022. De heer Cazemier zal aanblijven tot aan de installatie van de nieuwe burgemeester.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op 12 juli 2021 bij de commissaris ontvangen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Krimpenerwaard zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via .

Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet. De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze site.

Openstelling vacature burgemeester gemeente Pijnacker-Nootdorp

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature, om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

De vacature is ontstaan nadat Francisca Ravestein eerder dit jaar aankondigde haar functie eerder neer te leggen. De burgemeester koos hiervoor met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Aan haar wordt per 17 januari 2022 eervol ontslag verleend. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester op te starten.

Op maandag 10 mei heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Pijnacker-Nootdorp besproken. De procedure voor een door de Kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 17 januari 2022. Mevrouw Ravestein zal aanblijven tot aan de installatie van de nieuwe burgemeester.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op 4 juni 2021 bij de commissaris ontvangen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Pijnacker-Nootdorp zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 070-4416446 of via

Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.
De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze site. Bekijk het videoverslag van de profielschetsvergadering en overige basisinformatie via: Vergadering Raad Besluitvorming 10-05-2021 Gemeente Pijnacker-Nootdorp (notubiz.nl).