BurgemeestersvacaturesOpenstelling vacature burgemeester gemeente Pijnacker-Nootdorp

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature, om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

De vacature is ontstaan nadat Francisca Ravestein eerder dit jaar aankondigde haar functie eerder neer te leggen. De burgemeester koos hiervoor met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Aan haar wordt per 17 januari 2022 eervol ontslag verleend. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester op te starten.

Op maandag 10 mei heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Pijnacker-Nootdorp besproken. De procedure voor een door de Kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 17 januari 2022. Mevrouw Ravestein zal aanblijven tot aan de installatie van de nieuwe burgemeester.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op 4 juni 2021 bij de commissaris ontvangen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Pijnacker-Nootdorp zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 070-4416446 of via

Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.
De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze site. Bekijk het videoverslag van de profielschetsvergadering en overige basisinformatie via: Vergadering Raad Besluitvorming 10-05-2021 Gemeente Pijnacker-Nootdorp (notubiz.nl).

Openstelling vacature burgemeester gemeente Kaag en Braassem

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

De vacature is ontstaan nadat Marina van der Velde-Menting begin dit jaar aankondigde haar functie eerder neer te leggen, haar huidige termijn loopt tot 30 maart 2022. De burgemeester koos hiervoor met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen.  Aan haar wordt per 3 november 2021 eervol ontslag verleend. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de  Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester op te starten.

Op donderdag 18 maart heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Kaag en Braassem besproken. De procedure voor een door de Kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 3 november 2021. Mevrouw van der Velde zal aanblijven tot aan de installatie van de nieuwe burgemeester.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op 14 april 2021 bij de commissaris verzonden zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Kaag en Braassem zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze site. Het videoverslag van de profielschetsvergadering en overige basisinformatie is via de volgende link te vinden: www.kaagenbraassem.nl/burgemeestergezocht

Openstelling vacature burgemeester gemeente Vlaardingen

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

Aan Annemiek Jetten is in december 2019 eervol ontslag verleend. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning Bas Eenhoorn benoemd als waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Ook is toen afgesproken niet direct te starten met de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester, maar de rust weer terug te laten keren in de gemeente.

Afgelopen periode heeft Eenhoorn gewerkt aan het herstel van de rust in de Vlaardingse politiek. Op 17 november heeft de commissaris van de Koning overleg gevoerd met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Daarbij is geconcludeerd dat Vlaardingen klaar is voor de zoektocht naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

Op donderdag 28 januari 2021 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Vlaardingen besproken. De procedure voor een door de kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 9 september 2021. De heer Eenhoorn zal aanblijven tot aan de installatie van de nieuwe burgemeester.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op 1 maart 2021 bij de commissaris binnen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Vlaardingen zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester staat in het rechterblok 'Documenten' op deze site. Het videoverslag van de profielschetsvergadering is via de volgende link te zien: Videoverslag profielschetsvergadering Vlaardingen 28 januari 2021.