Floor Vermeulen (VVD)Floor Vermeulen is lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Hij was provinciaal lijsttrekker van de VVD bij de Statenverkiezingen in 2011, 2015 en 2019.


Agenda