Nevenactiviteiten Floor Vermeulen (VVD)Nevenfuncties

Als gedeputeerde (qualitate qua)

 • 2015-heden Voorzitter Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad
 • 2015-heden Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Wegschap Tunnel Dordtse Kil
 • 2015-heden Lid algemeen en dagelijks bestuur Omgevingsdienst DCMR
 • 2015-heden Lid rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden
 • 2015-heden Plv.-lid algemeen bestuur Recreatieschap IJsselmonde
 • 2015-heden Plv.-lid algemeen bestuur Natuur en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen
 • 2015-heden Plv.-lid algemeen bestuur Regionale Ontwikkelings Organisatie Zuidplas
 • 2015-heden Plv.-lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas
 • 2015-heden Lid bestuurlijke adviescommissie mobiliteit IPO
 • 2015-heden Lid kerndelegatie mobiliteit IPO

Privé (non-qualitate qua)

 • 2020-heden Lid van de Strategische Advies Raad (SAR) TNO Unit Buildings, Infrastructure & Maritime (onbezoldigd)
 • 2015-heden Adviseur Algemeen Bestuur VVD Bestuurdersvereniging (voorzitter deelgezelschap Statenleden en Gedeputeerden) (onbezoldigd)
 • 2013-heden Jurylid Ronald E. Waterman Sustainability Award (onbezoldigd)
 • 2014-heden Voorzitter Nederlandse Montessori Vereniging (bezoldigd)