Nevenactiviteiten Jeannette Baljeu (VVD)Als gedeputeerde (qualitate qua)

  • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Rijnland-West
  • Lid algemeen bestuur Omgevingsdiensten DCMR, ODH, OZHZ, OMH, OWH
  • Lid Bestuurlijke Commissie Stikstof IPO
  • Lid Bestuurlijke Advies Commissie Financien IPO
  • Plv lid Comite van de Regio’s (EU)
  • Lid Commissie Economie Comite van de Regio’s (EU)

Privé

  • Voorzitter Railforum onbezoldigd
  • Lid Bestuur Steunfonds De Doelen onbezoldigd
  • Lid stuurgroep CHIO Port Club Rotterdam onbezoldigd
  • Lid Stichting Holland Debate onbezoldigd