Meindert Stolk (CDA)Meindert Stolk is lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland. Eerder was hij Statenlid en fractievoorzitter van CDA Zuid-Holland.

“Zuid-Holland is ontzettend veelzijdig. Van het kenmerkende platteland, campussen in de stad tot industrie in de haven. Grote vraagstukken komen hier samen; hoe zorgen we voor een gezonde leefomgeving, een houdbaar voedselsysteem en kunnen we de omslag maken naar een circulaire economie? Juist die veelzijdigheid biedt kansen dit soort vraagstukken aan te pakken.”