Curriculum VitaePersoonlijke gegevens

 • Woonplaats: Wassenaar
 • Geboren: 19 februari 1965
 • Burgerlijke staat: geregistreerd partnerschap

Opleidingen

 • Economische Wetenschappen (Bedrijfseconomie) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

Eerdere functies

 • 2015 – april 2021 Voorzitter CDA-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland
 • 2011 – april 2021 Zelfstandig adviseur public affairs en communicatie, als geassocieerd partner verbonden aan kantoor Schinkelshoek & Verhoog
 • 2006 – 2011 Senior adviseur, vanaf 2009 directeur Public Affairs, bij Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck BV
 • 2000 – 2006 Directeur CDA-partijbureau
 • 1993 – 1999 Hoofd Communicatie en belangenbehartiging van de Vereniging Mitex
 • 1990 – 1993 Beleidsmedewerker Buitenland van het CDA-partijbureau
 • 1989 – 1990 Persoonlijk medewerker bij de CDA-Tweede Kamerfractie

Nevenfuncties

Als gedeputeerde (qualitate qua)

 • Juli 2021 – heden Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Juli 2021 – heden Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Juni 2021 – heden Lid algemeen en dagelijks bestuur Omgevingsdienst Midden-Holland
 • Juni 2021 – heden Lid algemeen en dagelijks bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
 • Mei 2021 – heden Lid algemeen en dagelijks bestuur Omgevingsdienst West-Holland
 • April 2021 - heden Lid bestuurlijke adviescommissie Milieu Toezicht en Handhaving IPO
 • April 2021 - heden Lid bestuurlijke adviescommissie Regionale economie IPO
 • April 2021 - heden Lid bestuurlijke adviescommissie Vitaal platteland IPO
 • April 2021 - heden Deelnemer Veluwberaad (afgevaardigd namens IPO)
 • April 2021 - heden Voorzitter Board ACCEZ
 • April 2021 - heden Lid Raad van Toezicht Biobased Delta
 • April 2021 - heden Lid Economic Board Zuid-Holland

Privé

 • 2020 – heden Lid Raad van Advies Koninklijke ANKO (bezoldigd – gemiddeld 6 dagdelen per jaar, vergoeding conform SER-richtlijnen)
 • 2018 – heden Lid Raad van Toezicht Save the Children Nederland (onbezoldigd)
 • 2011 – heden eigenaar Meindert Stolk Advies (na benoeming geen bedrijfsmatige activiteiten)