Informerende GS-brief aan PS over proces ondersteuning journalistiek

Datum besluit: 11 februari 2020


Gedeputeerde Staten (GS) stellen voor om tot een ondersteuningsregeling te komen voor de lokale en regionale journalistiek. GS willen de komende periode een regeling uitwerken waarbij gemeenten met een mediafonds een financiële bijdrage kunnen krijgen van de provincie. Vanuit dit soort gemeentelijke mediafondsen kunnen journalisten aanvragen gehonoreerd zien om journalistieke producties te maken. Voor deze ondersteuningsregeling voor gemeenten willen GS jaarlijks 332.000 euro beschikbaar stellen. Met dit voornemen geven GS invulling aan een eerdere vraag van Provinciale Staten om met een standpunt te komen over het al dan niet ondersteunen van lokale en regionale journalistiek in Zuid-Holland, en welke rol de provincie hierbij wil spelen.

Type besluit: GS-vergadering