Besteding incidenteel budget 2,6 miljoen restauratie en herbestemming rijksmonumenten

Datum besluit: 3 maart 2020


De provincie Zuid-Holland heeft middelen vastgelegd zodat incidentele subsidies kunnen worden aangevraagd voor de restauratie van drie bijzondere rijksmonumenten. Dit zijn: de restauratie van de rijksmonumentale tuin van landgoed, de Tempel voor € 0,5 miljoen, de restauratie van het rijksmonumentale interieur van Het Huys ten Donck in Ridderkerk van € 0,73 miljoen en een 0,5 miljoen voor het behoud van buitenplaats Huize Ivicke te Wassenaar. Deze rijksmonumentale projecten bevinden zich in een slechte staat en passen binnen het provinciaal restauratiebeleid om te worden aangepakt. De plannen kunnen dit jaar tot uitvoering komen maar passen niet in de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 noch in de subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 en komen voor maatwerk in aanmerking met een incidentele subsidie.

Type besluit: GS-vergadering