Aangaan addendum op de overeenkomst Exploitatie Veer Maassluis Rozenburg

Datum besluit: 9 maart 2021


De provincie is opdrachtgever voor de veerdienst Maassluis – Rozenburg. In 2017 is een nieuw exploitatiecontract voor de periode 2018 – 2032 aanbesteed. Ottevanger OV Exploitatie won deze aanbesteding en nam op 1 januari 2018 de veerdienst over. Begin 2019 maakte Ottevanger aan de provincie bekend dat het bedrijf verlies leed op de veerdienst Maassluis – Rozenburg. Dit kwam vooral door hogere onderhoudskosten. Om die reden wilde men het bedrijf verkopen aan Swets ODV Maritiem. In onderhandeling tussen provincie en Swets ODV Maritiem zijn nadere afspraken over het contract voor de veerdienst gemaakt. Een aantal verplichtingen vervalt (waaronder gepland Grand Café, buurtbus), er komen nieuwe verplichtingen bij (eerder aanschaffen nieuw schip) en de exploitatiebijdrage gaat omhoog. Gedeputeerde Staten hebben voordat de overname van de veerdienst op 4 september 2019 bekend werd gemaakt al ingestemd met deze afspraken. Het huidige besluit gaat over het contract waarmee de wijzigingen worden vastgelegd.

Type besluit: GS-vergadering