Opbrengst programma huisvesting arbeidsmigranten

Datum besluit: 20 april 2021


De notitie 'Opbrengst Programma huisvesting arbeidsmigranten 2019-2021' bevat een voorstel voor het vervolg op het programma. Dit is gebaseerd op onder meer aanbevelingen gedaan vanuit de verschillende programmaonderdelen en lopende ontwikkelingen zoals de uitgevoerde onderzoeken over aantallen en het maken van gemeentelijk en regionaal beleid, de experimenten huisvesting arbeidsmigranten, de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten en een gespreksronde met arbeidsmigranten zelf.

Type besluit: GS-vergadering