Omgevingsbeleid
Het college van Gedeputeerde Staten wil via samenwerking komen tot integrale oplossingen voor de maatschappelijke opgaven in Zuid Holland. Dat is Omgevingsbeleid in een notendop.

De Omgevingswet is een steun in de rug bij de beweging die het college wil maken. De provincie laat zich daarom niet afremmen door het aangekondigde uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Integraal en resultaatgericht werken willen we namelijk hoe dan ook!

Waar werkt Zuid-Holland aan:

Omgevingsvisie, verordening en programma’s

De provincie ziet de Omgevingsvisie als een levend document. Daarom wordt elke keer alleen dat deel ververst wat nodig is. Zo is de omgevingsvisie altijd actueel.

Ambitienotitie

De ambitienotitie is de opmaat voor de visie op het nieuwe omgevingsbeleid van de provincie. In deze notitie schetsen we de vernieuwingsambities voor Zuid-Holland en de manier waarop wij daar met onze partners aan werken.

Participatie

Participatie is belangrijk voor Zuid-Holland. De provincie gebruikt de periode tot de komst van de wet om te experimenteren met diverse vormen van participatie. Met bijvoorbeeld middelen als een Summerschool, een online community en ateliers wordt vanuit de praktijk nagegaan welke vormen meer en minder effectief zijn voor de provincie.

Gebiedscasussen

Gebiedscasussen zijn concrete maatschappelijke opgaven die centraal staan in het Omgevingsbeleid. Om na te gaan of beleid en opgaven nog bij elkaar aansluiten, start de provincie de komende tijd met 5 gebiedscasussen.

Omzetting van beleid

Niet alle beleid hoeft op de schop. Een belangrijk deel van ons beleid wordt onder de Omgevingswet ongewijzigd voortgezet. Dit beleid wordt in de komende tijd omgezet naar omgevingsbeleid-proof.

Programmering Omgevingsbeleid

Alle beleidsontwikkeling tot 2019 is nu gepland, hiermee ontstaat overzicht op welke onderwerpen beleid nog aan verandering onderhevig is en wanneer.

Digitalisering

Al het provinciale beleid over de fysieke omgeving komt in een database terecht. Straks kunt u hierin op verschillende manieren zoeken (thema, locatie, etc.) en daarmee sneller en beter verbinding leggen tussen relevante beleidsbeslissingen.