Beschermde leefomgeving, aanwijzingWilt u dat een bepaald object of gebied tot beschermde leefomgeving wordt verklaard? U kunt een aanvraag indienen bij de provincie.

De provincie kan een bepaald object of een klein leefgebied dat van groot belang is voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten verklaren tot beschermde leefomgeving. Dit kan vanwege de Flora- en faunawet. Sommige activiteiten binnen dat gebied zijn dan verboden. Voor andere gelden voorwaarden.

Voorwaarden

Een voorwaarde tot aanwijzing als beschermde leefomgeving is:

  • Het gebied is van groot belang voor de instandhouding van beschermde binnenlandse dier- of plantensoort.

Contact

U vraagt de aanwijzing tot beschermde leefomgeving aan bij de provincie waar het object of leefgebied zich bevindt.

Met vragen kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling Water en Groen, telefoon 0704416648, of mailen naar secrwater@pzh.nl.

Bezwaar en beroep

De aanvraag tot aanwijzing ligt 6 weken ter inzage bij de provincie. In deze periode mag u uw mening over de aanvraag geven.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Water en Groen

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag