MIT HaalbaarheidsprojectenU kunt niet meer een MIT subsidie voor een haalbaarheidsproject aanvragen, het subsidieplafond is op de eerste dag overschreden. De aanvragen worden op volgorde van de loting in behandeling genomen. U ontvangt uiterlijk 20 juli bericht over de uitkomst van uw ingediende aanvraag. Om het proces zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u geen contact met ons op nemen over de uitkomst, er worden zo wel telefonisch als per mail geen mededelingen gedaan.

Een haalbaarheidssubsidie kan worden aangevraagd om de technische en economische haalbaarheid van een innovatieproject in kaart te brengen.

Waar moet je aan voldoen?

Bekijk allereerst op de loketwijzer. Hier word je naar het juiste loket begeleid voor indiening. Verder moet je voldoen aan de volgende eisen:

 • Subsidieaanvragen moeten ingediend worden via het betreffende e-formulier. Zorg ervoor dat je hiervoor beschikt over E-herkenning niveau 2+. Als je de subsidie door een gemachtigde laat aanvragen, formaliseer dit dan vooraf bij de E-herkenning.
 • Je bent een MKB-onderneming met, volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een vestiging in Zuid-Holland.
 • Je mag voor de activiteit nog geen subsidie hebben aangevraagd of ontvangen bij een andere overheid.
 • Je project moet uitgevoerd worden binnen 12 maanden na start van het project.
 • Projectaanvragen dienen te passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) behorende bij de Missies en Sleuteltechnologieën zoals gedefinieerd in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Voor meer informatie over de verschillende KIA’s en hun deelmissies zie het MIT-kader Missies en sleuteltechnologieën.

Ook goed om te weten!

 • Je kunt per kalenderjaar 1 keer subsidie ontvangen op grond van dit subsidie-instrument.
 • Voor de Haalbaarheidsprojecten kan maximaal €20.000 subsidie aangevraagd worden, dit betreft maximaal 40% van de subsidiabele kosten
 • Deze subsidie valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit betekent o.a. dat je pas mag starten met de activiteiten als wij je aanvraag hebben ontvangen. Als je activiteiten door derden laat uitvoeren mag de opdracht daarvoor nog niet definitief gegeven zijn.
  Bekijk de voorwaarden op pagina Informatie MIT-subsidie.
 • Bij twijfel over de integriteit van de aanvrager kan de provincie onder de wet Bibob de aanvraag weigeren/intrekken.

Ingediend, wat nu?

Allereerst wordt gekeken of je aanvraag volledig is. Als dat het geval is wordt er besloten op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt het ‘first come, first serve’ principe. Het gaat hierbij om de datum van indiening, niet het tijdstip. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop je aanvraag volledig binnen is. Als het subsidieplafond op 1 dag wordt overvraagd, zal door loting de onderlinge volgorde van de aanvragen van die dag worden bepaald.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt