Veerinfrastructuur (§ 13 SRM 2017)Paragraaf 13 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om de infrastructuur rond een veerpont te renoveren of te vernieuwen. Met de renovatie/vernieuwing van de veerstoepen en aanmeersteigers, wachtruimtes, fietsenstallingen, reisinformatiesystemen en laadinfrastructuur wordt de ontsluiting van gebieden bij waterwegen gewaarborgd.

Vereisten

Een aanvraag om subsidie kan alleen worden ingediend door veerexploitanten, wegbeheerders en de eigenaren van veerstoepen en toevoerwegen tot veerstoepen.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Benieuwd hoe de provincie werkt aan snel, veilig en duurzaam vervoer over water?

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met:

Termijn

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie, bureau Subsidies

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag