MKB innovatie stimulering topsectoren Zuid-Holland
U kunt geen aanvraag meer indienen voor een MIT innovatieadvies- of haalbaarheidsproject. Door het ‘first come, first serve’ principe is het subsidieplafond uitgeput. De aanvragen die op dinsdag 11 april zijn ontvangen worden allemaal geloot en op volgorde van de uitkomst van de loting in behandeling genomen.

Een R&D Samenwerkingsproject kan digitaal vanaf deze pagina  worden aangevraagd vanaf 3 juli 09.00 tot 7 september 17.00 uur.

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

Voor MKB-ondernemers uit welke topsectoren geldt deze regeling?

Bent u MKB ondernemer met een vestiging in Zuid-Holland en actief op het gebied van een van de volgende topsectoren:

En wilt u met innovatie aan de slag? Dan is deze subsidieregeling mogelijk interessant voor u. Kunt u niet terecht in deze regeling, omdat een project niet aansluit bij de voor Zuid-Holland gekozen topsectoren of betreft het een bovenregionaal R&D- samenwerkingsproject, dan is hiervoor een landelijke vangnetregeling beschikbaar bij RVO.nl. Door op de website van RVO.nl de Loketwijzer MIT in te vullen, ziet u bij welk loket u subsidie kunt aanvragen.

Voorwaarden

MKB-ondernemers in de hierboven vermelde topsectoren van Zuid-Holland kunnen subsidie aanvragen bij de provincie Zuid-Holland voor de volgende MKB-instrumenten:

 • innovatieadviesprojecten (max. €10.000 subsidie, max. 50% subsidie van de subsidiabele kosten)
 • haalbaarheidsprojecten (max €25.000 subsidie), max. 40% subsidie van de subsidiabele kosten)
 • R&D-samenwerkingsprojecten klein (tenminste €50.000 tot ten hoogste €200.000 subsidie per project, max. 35% subsidie van de subsidiabele kosten)
 • R&D samenwerkingsprojecten groot (meer dan €200.000 tot ten hoogste €350.000 subsidie per project, max. 35% subsidie van de subsidiabele kosten)

Projectaanvragen dienen te passen binnen de innovatieprogramma's van de hierboven genoemde topsectoren. Als u hierboven op de topsectoren klikt, krijgt u per topsector de innovatieprogramma’s en de onderliggende innovatiethema’s te zien die voor de MIT 2017 gelden. Bekijk het totaaloverzicht innovatiethema’s van de innovatieprogramma’s topsectoren.

Er is vanuit de landelijke MIT-regeling nog een extra instrument dat mogelijk interessant is voor u: de kennisvoucher. De landelijke MIT-regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zie voor meer info over het instrument kennisvoucher www.rvo.nl/mit.

Aanpak

De provincie Zuid-Holland voert vanaf 2016 de Subsidieregeling MIT Zuid-Holland uit.

LET OP: subsidie aanvragen moeten ingediend worden via het betreffende e-formulier. Zorg ervoor dat u zich kunt authentiseren met E-herkenning (niveau 1). Als u de subsidie door een gemachtigde laat aanvragen, formaliseer dit dan vooraf bij de E-herkenning.

De formats voor de bijlagen moet u als bijlagen toevoegen aan het e-formulier (uploaden).

Contact

Met vragen over de subsidieregeling MIT Zuid-Holland kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de provincie Zuid-Holland: of 0704416622.

Let op! De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voerde in 2015 namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de MIT Zuid-Holland uit. RVO wikkelt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de in 2015 gehonoreerde projecten MIT Zuid-Holland projecten af. Heeft u een vraag over uw MIT ZH 2015, dan kunt u contact opnemen met Klantcontact van RVO via 0880424242.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Beschikbaar budget 2017:
Haalbaarheids- en Innovatieadviesprojecten                  € 3.072.000

R&D samenwerkingsprojecten                                      € 6.912.000

M.b.t. deelplafond R&D-samenwerking klein en groot ad. €6.912.000 geldt dat maximaal 50% van dit deelplafond verleend wordt aan R&D- samenwerkingsprojecten als bedoeld in paragraaf 5 (R&D- samenwerkingsprojecten groot).

Eindresultaat Haalbaarheids- en Innovatieadviesprojecten 2016

 • Subsidieplafond:               € 2.563.200
 • Aantal ingediend:                           242
 • Gevraagde subsidie:        € 10.025.415
 • Aantal verleend:                               61
 • Verleende subsidie:           € 2.563.200

Eindresultaat R&D samenwerkingsprojecten 2016

 • Subsidieplafond:       € 5.980.800
 • Aantal ingediend:                    86
 • Gevraagde subsidie: € 15.000.000
 • Aantal verleend:                      36
 • Verleende subsidie:  € 5.980.800

Taken Provincie Zuid-Holland

De provincie voert de MIT Zuid-Holland regeling uit en voor technische, procedurele en inhoudelijke vragen over de subsidieregeling is de provincie dan ook het aanspreekpunt. De provincie ontvangt de subsidieaanvragen via het e-formulier en zal deze toetsen. Besluitvorming vindt bij de provincie plaats evenals de communicatie en publiciteit.

Taken Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter

De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter heeft een belangrijke rol in de toeleiding en begeleiding van R&D-samenwerkingsprojecten. Voor dit type projecten kan de provincie u (indien van toepassing) in contact brengen met InnovationQuarter. InnovationQuarter speelt overigens géén rol in de toeleiding en begeleiding van innovatieadvies en haalbaarheidsprojecten. Wel voorziet InnovationQuarter de provincie hier van een inhoudelijk advies. Voor vragen inzake alle instrumenten dient u contact op te nemen met de provincie.

Taken externe adviescommissie

Een (nog in te stellen) onafhankelijke externe adviescommissie zal aanvragen in het kader van de instrumenten R&D-samenwerkingsprojecten klein en groot op kwaliteit beoordelen en voorzien van een advies.

Extra Informatie

Hier vindt u de presentaties van de provincie en van InnovationQuarter van de informatiebijeenkomst van 15 maart 2017 over de MIT Zuid-Holland:

Wilt u  weten welke projecten in 2015 en 2016 zijn gehonoreerd in het kader van de MIT Zuid-Holland?

Bijgewerkt