MKB innovatie stimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT)
Let op! U kunt geen MIT aanvraag voor een haalbaarheidsproject en/of een samenwerkingsproject indienen.

Het loket voor het MIT haalbaarheidsproject is op 7 april 2020 09.00 open en voor een R&D samenwerkingsproject is het op 11 juni 2020 09.00 open en beide sluiten op 10 september 2020 17.00.

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

Voor MKB-ondernemers uit welke topsectoren geldt deze regeling?

Bent u MKB-ondernemer met een vestiging in Zuid-Holland en actief op het gebied van een van de volgende topsectoren:

En wilt u met innovatie aan de slag? Dan is deze subsidieregeling mogelijk interessant voor u. Kunt u niet terecht in deze regeling, omdat een project niet aansluit bij de voor Zuid-Holland gekozen topsectoren of betreft het een bovenregionaal R&D- samenwerkingsproject, dan is hiervoor een landelijke vangnetregeling beschikbaar bij RVO.nl. Door op de website van RVO.nl de Loketwijzer MIT in te vullen, ziet u bij welk loket u subsidie kunt aanvragen.

Voorwaarden

MKB-ondernemers in de hierboven vermelde topsectoren van Zuid-Holland kunnen subsidie aanvragen bij de provincie Zuid-Holland voor de volgende MKB-instrumenten:

  • haalbaarheidsprojecten (max €20.000 subsidie), max. 40% subsidie van de subsidiabele kosten)
  • R&D-samenwerkingsprojecten klein (tenminste €50.000 tot ten hoogste €200.000 subsidie per project, max. 35% subsidie van de subsidiabele kosten)
  • R&D samenwerkingsprojecten groot (meer dan €200.000 tot ten hoogste €350.000 subsidie per project, max. 35% subsidie van de subsidiabele kosten)

Projectaanvragen dienen te passen binnen de innovatieprogramma's van de hierboven genoemde topsectoren. Als u hierboven op de topsectoren klikt, krijgt u per topsector de innovatieprogramma’s en de onderliggende innovatiethema’s te zien die gelden. Bekijk het totaaloverzicht innovatiethema’s van de innovatieprogramma’s topsectoren.

Er is vanuit de landelijke MIT-regeling nog een extra instrument dat mogelijk interessant is voor u: de kennisvoucher. De landelijke MIT-regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zie voor meer info over het instrument kennisvoucher www.rvo.nl/mit.

Aanpak

Subsidieaanvragen moeten ingediend worden via het betreffende e-formulier. Zorg ervoor dat u zich kunt authentiseren met E-herkenning (niveau 2+). Als u de subsidie door een gemachtigde laat aanvragen, formaliseer dit dan vooraf bij de E-herkenning.

De formats voor de bijlagen moet u als bijlagen toevoegen aan het e-formulier (uploaden).

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Beschikbaar budget 2019
Soort Bedrag
Haalbaarheidsprojecten €3.840.000
R&D samenwerkingsprojecten €9.600.000

Met betrekking tot deelplafond R&D-samenwerking klein en groot ad. €9.600.000 geldt dat maximaal 50% van dit deelplafond verleend wordt aan R&D- samenwerkingsprojecten als bedoeld in paragraaf 5 (R&D- samenwerkingsprojecten groot).

Taken Provincie Zuid-Holland

De provincie voert de MIT Zuid-Holland regeling uit en voor technische, procedurele en inhoudelijke vragen over de subsidieregeling is de provincie dan ook het aanspreekpunt. De provincie ontvangt de subsidieaanvragen via het e-formulier en zal deze toetsen. Besluitvorming vindt bij de provincie plaats evenals de communicatie en publiciteit.

Taken Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter

De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter heeft een belangrijke rol in de toeleiding en begeleiding van R&D-samenwerkingsprojecten. Voor dit type projecten kan de provincie u (indien van toepassing) in contact brengen met InnovationQuarter. InnovationQuarter speelt overigens géén rol in de toeleiding en begeleiding van innovatieadvies en haalbaarheidsprojecten. Wel voorziet InnovationQuarter de provincie hier van een inhoudelijk advies. Met vragen inzake alle instrumenten dient u contact op te nemen met de provincie.

Taken externe adviescommissie

Een onafhankelijke externe adviescommissie zal aanvragen in het kader van de instrumenten R&D-samenwerkingsprojecten klein en groot op kwaliteit beoordelen en voorzien van een advies.

Extra informatie

Hier vindt u de presentatie van de provincie over de MIT Zuid-Holland:

Presentatie 'Meer kansen voor innovatie met MIT Zuid-Holland'.

Gehonoreerde projecten

Kijk ook op Subsidies op de kaart. U gaat naar een externe website.

2018

2017

2016

2015

Bijgewerkt