Circulaire economie
De provincie Zuid-Holland werkt aan een schone en innovatieve economie die toekomstbestendig is. Daarbij gaan schoon en innovatief hand in hand. Zo worden er binnen de provincie nieuw oplossingen bedacht waarbij afval geen afval meer is, maar grondstof. En zo zijn er meer voorbeelden van hoe er gewerkt wordt aan een zogeheten circulaire economie. Dat gebeurt binnen het bedrijfsleven, de vele Zuid-Hollandse kennisinstellingen en de overheid.

De provincie investeert in de acties die zij ondernemen en verbindt de partijen die het voortouw nemen richting de transitie naar een circulaire en op biobased grondstoffen gebaseerde economie. Dat maakt de provincie sterker én zorgt ervoor dat de regio kan blijven concurreren op wereldniveau. We hebben daarom ook het grondstoffenakkoord ondertekend.

Nieuw beleid

De provincie wil graag een structurele bijdrage leveren aan een circulair Zuid-Holland. Daarom onderzoeken we hoe we dat op een passende manier kunnen doen. Zodat we aansluiten bij wat nodig is, waar kansen liggen en wat past bij onze rol. Dat doen we samen met stakeholders als bedrijven, gemeenten en wetenschappers. We hebben onderzoek gedaan naar de uitgangspositie voor Zuid-Hollandse grondstofketens in de bouw, voor plastics en chemie en voor land- en tuinbouw. De mogelijkheden voor de provinciale rol zijn daarbij in beeld gebracht. Eind 2018 hebben we de provinciale koers op hoofdlijnen in beeld . We verwachten besluitvorming in Provinciale Staten in 2019.