Netwerk van fieldlabsVia het programma Energie en Klimaat werkt de provincie aan een netwerk van fieldlabs waar je duurzame oplossingen kunt testen.


Planet B.io

Bedrijven en kennisinstellingen zijn hier welkom om innovatieve biotech-oplossingen verder te ontwikkelen, samen te werken en samen te groeien. Hier is lab- en kantoorruimte beschikbaar en toegang tot een waardevol ecosysteem van partners die bedrijven ondersteunen bij alle aspecten van opschaling.

Biotech Campus Delft

De Biotech Campus Delft is een industrieterrein met meer dan 150 jaar ervaring in industriële biotechnologie en is eigendom van DSM. Daarnaast is hier een groeiend aantal bedrijven en faciliteiten te vinden die actief zijn in biotechnologie en levensmiddelentechnologie.

De Duurzaamheidsfabriek

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken hier samen aan projecten gericht op duurzame technologie. De focus ligt op maritieme maakindustrie, energietransitie en Smart Technology.

The Green Village

Proeftuin voor duurzame innovaties in de gebouwde omgeving. Met echte woningen en infrastructuur om bijvoorbeeld warmtenetten en isolatietechnieken te testen.

I-EM Delft

Hier worden op het gebied van Energie & Mobiliteit duurzame oplossingen gezocht in samenwerking met wo, hbo en mbo onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en verschillende overheden.

Fieldlab Green Economy Westvoorne

Duurzame initiatieven op het snijvlak van economie, wetenschap, natuur en recreatie zijn hier te vinden.  Toepassingen richten zich onder andere op afvalwaterbehandeling, aquacultuur, landbouw op zee en zuivering van de lucht.

H2Goeree Overflakkee

Goeree Overflakkee is hard op weg om energieneutraal te worden. Waterstof speelt daarbij een grote rol. Op het eiland wordt geëxperimenteerd met onder meer waterstof voor visserschepen, tankstations en woonwijken.

RDM H2Energylab

Het Havenbedrijf Rotterdam, de start-up Ennology, Hogeschool Rotterdam en RDM Centre of Expertise leiden dit fieldlab waar onderzoek wordt gedaan naar waterstof. Kennis van waterstoftechnologie wordt hier met een breed publiek gedeeld en gedemonstreerd.

Dutch Wind Wheel

In de toekomst worden innovatie, duurzame energieopwekking en circulaire economie hier gestimuleerd.

Fieldlab Industriële Elektrificatie

Industriële elektrificatie is de vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame brandstoffen voor industriële processen. Dit wordt ook wel power 2x genoemd. In het fieldlab industriële elektrificatie kunnen technologie leveranciers en industriële eindgebruikers oplossingen testen.

Innovatielab Aardwarmte

Bij het ‘Rijswijk Centre for sustainable Geo-Energy’ kunnen bedrijven op grote schaal, onder ondergrondse condities, oplossingen voor aardwarmte testen.