Innovatie: Sleutel voor de energietransitieNieuwe oplossingen zijn cruciaal voor de energietransitie. Bedrijven en kennisinstellingen hebben goede randvoorwaarden nodig om te kunnen innoveren. Bijvoorbeeld mogelijkheden om innovaties te kunnen testen en te financieren, passende regelgeving en een goed netwerk. Wil jij ook aan de slag? Hieronder vind je programma’s en projecten waarmee de provincie innovatief Zuid-Holland ondersteunt bij het realiseren van nieuwe oplossingen voor de energietransitie.


Energieprogramma's

Hier vind je investeringsprogramma's gefocust op het versnellen van de energietransitie.

Innovatieve projecten

De provincie ondersteunt verschillende innovatieve projecten, van verduurzaming van de industrie tot nieuwe isolatiematerialen voor thuis. Hieronder een selectie.

Netwerk van fieldlabs

Via het programma Energie en klimaat werkt de provincie aan een netwerk van fieldlabs waar je duurzame oplossingen kunt testen.

Taskforce energietransitie

De taskforce Energietransitie werkt aan de randvoorwaarden voor de energietransitie. We mobiliseren denkkracht, netwerkkracht en lobbykracht rondom infrastructurele vraagstukken. De taskforce helpt ook door kansen en knelpunten uit de praktijk te adresseren bij de relevante partijen. Zuid-Holland wil zich internationaal positioneren als waterstofregio.

Toekomst energievoorziening

De provincie ondersteunt onderzoek en innovaties die de toekomstige energievoorziening van Zuid-Holland in beeld brengen.