Taskforce energietransitieDe taskforce Energietransitie werkt aan de randvoorwaarden voor de energietransitie. We mobiliseren denkkracht, netwerkkracht en lobbykracht rondom infrastructurele vraagstukken. De taskforce helpt ook door kansen en knelpunten uit de praktijk te adresseren bij relevante partijen. Zuid-Holland wil zich internationaal positioneren als waterstofregio.


Contactgegevens

WTC Den Haag
Prinses Margriet­plantsoen 32
2595 BR Den Haag
T: +31 88 4747 255
E: info@economicboardzuidholland.nl