Toekomst energievoorzieningDe provincie ondersteunt onderzoek en innovaties die de toekomstige energievoorziening van Zuid-Holland in beeld brengen.


Deltagrid 2050

Innovatie, onderzoek en oplossingen op weg naar het slimme energienetwerk van de toekomst.

Gridmaster

Het samenwerkingsverband Gridmaster ontwikkelt een simulatiemodel van het energiesysteem van de Rotterdamse haven, waarmee de toekomstbestendigheid van investeringen kan worden getest.

Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid-Holland

De Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid-Holland verkent het energiesysteem van de toekomst in 2030 en 2050, op basis van 5 toekomstscenario’s.