Lokale initiatieven: steun voor energieprojecten van inwonersDe provincie vindt het belangrijk dat schone energie voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is. Daarom ondersteunen we energieprojecten van inwoners en zetten we ons in voor een inclusieve energietransitie. Wij helpen inwoners om kansen te benutten en knelpunten op te lossen, met financiële ondersteuning, kennisuitwisseling en onderzoek. Zo krijgen inwoners meer zeggenschap over een lokale, duurzame energievoorziening.

1. Financiële ondersteuning

Subsidieregeling lokale initiatieven

Deze regeling ondersteunt de voorbereiding en realisatie van energie-initiatieven. Burgerinitiatieven, maar ook VvE’s en verenigingen kunnen onder voorwaarde van cofinanciering maximaal €75.000 subsidie aanvragen voor hun project. Meer informatie over de subsidieregeling lokale intiatieven.

Sinds 2017 hebben circa 250 initiatieven gebruik gemaakt van deze subsidie. Daar onder vallen:

  • energiecoöperaties
  • lokale warmte-initiatieven
  • Verenigingen van Eigenaren
  • sportverenigingen
  • particulieren die energie willen besparen en opwekken

Ontwikkelfonds energie-coöperaties

Provincies en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben een ontwikkelfonds opgericht om de voorbereiding van energieprojecten te ondersteunen. Gedeputeerde Berend Potjer vertelt er meer over in de video op deze pagina.

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

De provincie koppelt eigenaren van grote daken en energiecoöperaties aan elkaar. Bekijk de subsidieregeling zonnig Zuid-Holland.

2. Van elkaar leren

Energie Samen Zuid-Holland is een samenwerkingsverband van Zuid-Hollandse energiecoöperaties en -initiatieven. De bijna 100 lokale initiatieven in de provincie weten elkaar te vinden voor kennisuitwisseling via het Lerende Netwerk (actief sinds 2017). In 2021 werken de partijen aan een eigen projectbureau dat zorgt voor professionele ondersteuning bij projectontwikkeling en financiering van nieuwe lokale energieprojecten. De provincie ondersteunt het lerend netwerk en het projectbureau. Meer informatie over het lerend netwerk.

3. Onderzoek, kennis, advies

Financiële participatie

Hoe kun je ervoor zorgen dat inwoners en belanghebbenden financieel kunnen deelnemen aan duurzame energieprojecten in hun omgeving? De provincie en Energie Samen, de koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties, brachten in kaart wat overheden kunnen doen om financiële participatie en lokaal eigendom te stimuleren. Bekijk de Handreiking Financiële participatie.

Warmte initiatieven

Het aantal lokale warmte-initiatieven neemt snel toe. Bewoners werken samen aan plannen om hun wijk van het aardgas af krijgen of te verduurzamen. Ze nemen daarbij de regie steeds vaker in eigen hand. en. Lees hier ons onderzoek naar warmte-initiatieven in de provincie. Of luister naar aflevering 2 van de podcast ‘De Achtertuin’ over hoe je bewoners betrekt en enthousiast maakt voor de energietransitie.

Naar een inclusieve energietransitie

De provincie werkt aan een energietransitie waarin iedereen mee kan doen. Gemeenten voeren hier de regie. Wij denken dat een inclusieve en rechtvaardige energietransitie het draagvlak voor noodzakelijke maatregelen op lange termijn vergroot en de realisatie kan versnellen. Daarom ondersteunen we gemeenten onder meer met kennis en onderzoek, zoals deze analyse in samenwerking met TNO.


Meer informatie

Neem contact op via .

Ontwikkelfonds energie-coöperaties