Obbotec versnelt hoogwaardige recycling van plasticStartup Obbotec ontwikkelde een nieuwe technologie waarmee plastic hoogwaardig gerecycled kan worden. Plastic wordt opgelost in een vloeistof (dissolutie) waarna alle vervuiling gescheiden wordt, zoals kleurstoffen, vulmiddelen, brandvertragers of bijvoorbeeld aluminium. Met steun van het programma ‘REACT EU’ kan het bedrijf de nieuwe technologie verder ontwikkelen. Obbotec is één van de 6 bedrijven die sinds het begin van dit jaar steun krijgen van het programma.

“Wij willen plastic echt circulair maken”, zegt Wouter van Neerbos Algemeen Directeur van Obbotec. Met de huidige manier van recyclen, sorteren en verbranden krijg je een minder hoogwaardige soort plastic die je niet voor alle doelen kunt gebruiken of zelfs voor een deel weer moet verbranden. Ons eindproduct na recycling is hoogwaardig plastic granulaat, een nieuwe grondstof die je weer overal voor kunt gebruiken.

Als we deze manier van recyclen grootschalig toepassen, hoeven we nauwelijks meer fossiele grondstoffen toe te voegen om in onze behoefte aan plastic te voorzien.”

Springplank over de ‘vallei des doods’

De steun van een programma als REACT EU is nodig, zegt Wouter van Neerbos. “Wij zijn een kleine startup, wij moeten grote installaties bouwen en nieuwe technologie ontwikkelen. Daar zijn grote investeringen voor nodig en dat trekken wij als klein bedrijf niet uit de markt in deze ontwikkelingsfase. Het is een zaak van lange adem. ‘Kom maar terug als het werkt’, zeggen veel financiers dan. Startups noemen dat ook wel de ‘vallei des doods’. En die is voor dit soort innovaties breed en diep, volgens Van Neerbos. ‘Dankzij ondersteuning van REACT EU kunnen wij daaroverheen springen.’

Meer aandacht voor dissolutie

De nieuwe manier van plastic recyclen moet nog veel beter op de kaart gezet worden bij de professionals op dit gebied, stelt Van Neerbos: "Veel grote bedrijven zetten nu de kaarten op pyrolyse, ze maken eerst weer Nafta van plastic om daarna van de Nafta weer plastic te maken. Maar recyclen in vloeistof levert meteen plastic granulaat op, het is dus een veel korter en directer proces dat minder energie vraagt en minder milieu-impact heeft. Bovendien is de yield veel groter waardoor de suppletie van fossiele grondstoffen veel geringer. En in de toekomst willen we ook graag de juiste kwalificatie krijgen om ons plastic in te zetten voor voedselverpakkingen.”

Marathon

Het idee voor de technologie is van ingenieur Obbo Hazenwinkel, die in 2014 overleed. “Samen met zijn zoon en de technisch directeur zetten wij zijn gedachtengoed voort, vandaar de naam Obbotec. Het is onze ambitie om plastic echt hoogwaardig circulair te maken, in deze regio meerdere installaties te laten realiseren en dan samen met andere partijen te laten groeien. We staan nog voor veel uitdagingen. Het is een marathon, geen sprint!”