Subsidies en investeringenDe provincie wil de energietransitie versnellen en ondersteunt daarom inwoners en bedrijven die hun woning of pand duurzaam willen maken. Hier vind je de duurzame subsidies en investeringsprogramma’s


Het programma energie en klimaat

Energie & Klimaat is een regionaal innovatieprogramma om duurzame innovatie te stimuleren en realiseren. Ondernemers kunnen vouchers aanvragen voor innovatieve projecten en innovaties testen in het netwerk van Fieldlabs.

Energiiq, energie innovatiefonds

ENERGIIQ, het Energie-innovatiefonds van Zuid-Holland biedt een groot scala aan financieringsinstrumenten waarmee wij de juiste voorwaarden scheppen om de groeikansen van uw innovatieve onderneming te maximaliseren.

Kansen voor West II (EFRO)

De provincie Zuid-Holland geeft cofinanciering aan projecten binnen het Kansen voor West II-programma. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen moeten betrekking hebben op innovatie en duurzame energie.

Subsidie verduurzaming bedrijventerreinen

De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Energietransitie in mobiliteit

Deze subsidie draagt bij aan de doelen van energietransitie en innovatie bij mobiliteit.

Lokale initiatieven

Ondersteuning voor duurzame energieprojecten van samenwerkende inwoners en bedrijven in Zuid-Holland.

Energie-infrastructuur op industrieterreinen in Zuid-Holland

Bedrijven in de industriële sector gebruiken veel energie voor hun productie. Deze bedrijven schakelen nu over op duurzame energie zoals restwarmte of waterstof. Maar de infrastructuur is daar niet op berekend. Om de bedrijven te helpen die aanpassing te doen is de subsidieregeling ‘energie-infrastructuur op industrieterreinen in Zuid-Holland’ in het leven geroepen.

Zonnig Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland maakt het voor groot dak bezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen op daken met te weinig draagkracht voor conventionele zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.