Zonne-energieZoveel mogelijk grote daken benutten voor zonne-energie

Zuid-Holland heeft veel grote daken die we kunnen gebruiken voor zonnepanelen. Om die ruimte maximaal te benutten heeft de provincie vier miljoen euro beschikbaar gesteld tot eind 2023.

Veel eigenaren van grote daken willen hun dak wel beschikbaar stellen voor zonne-energie maar hikken aan tegen de investering of de moeite die nodig is om het dak aan te passen of zonnepanelen te plaatsen. Tegelijkertijd zijn energiecoöperaties in Zuid-Holland op zoek naar daken om zonne-energie op te wekken. Daar speelt de provincie in met de subsidieregeling ‘Zonnig-Zuid-Holland’. De regeling is onderdeel van een breder aanvalsplan voor zonne-energie op daken.

Voor meer informatie:

Zonnepanelen met je buren

De provincie ondersteunt lokale initiatieven van inwoners die zelf aan de slag gaan met zonne-energie. Bekijk of de regeling lokale initiatieven energietransitie iets voor jou is.

Hoe zorg je ervoor dat zonnevelden passen in de omgeving?

De provincie wil het opwekken van zonne-energie ondersteunen, maar ook het landschap en de onbebouwde ruimte in Zuid-Holland beschermen. Daarom kijken we vooral naar de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken binnen de bebouwde omgeving, bij voorkeur op het dak. Toch zijn er ook steeds meer initiatieven om zonnevelden buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) aan te leggen. Hoe zorg je ervoor dat die passen in de omgeving? Op de  pagina Handreiking ruimtelijke kwaliteit zonne-energie Zuid-Holland vind je meer informatie.

Voorbeelden van zon op bedrijfsdaken

Deze bedrijven en instellingen hebben het initiatief genomen voor het plaatsen van zon op grote daken:

 • Leiden Universiteit
 • Fokker Terminal (Den Haag)
 • Ado Den Haag/ Cars Jeans stadion
 • ABC Westland
 • Houweling (Bleiswijk)
 • Provinciehuis Zuid-Holland: hier liggen 468 zonnepanelen. Met de renovatie worden ze vervangen door modernere panelen.

Maar er zijn nog veel meer ondernemers. Wil je weten wie? Neem contact op met Otwin van Saane,  of 0650057379.

Zon op infrastructuur

Op de N211 en de N470 worden innovaties getest en toegepast. Kijk op de pagina’s van de energiewegen voor meer info: Bekijk de innovaties op de N470 en de innovaties op de N211.

Zonneparken op de grond

De meeste zonne-energie in Zuid-Holland wordt op daken opgewekt, maar er zijn ook zonneparken op de grond, namelijk in:

 • Goeree-Overflakkee
 • Oudorp aan Zee bij recreatiepark de Klepperstee (sinds 2012)

Bijna gereed zijn de zonneparken:

 • Ooltgensplaat (37 hectare grond, ca 132.000 zonnepanelen)
 • Melissant (12 hectare grond, ca. 36.000 panelen)
 • Middelharnis in combinatie met windturbines
 • Crayestein in Dordrecht
 • Transberg in Dordrecht

De parken op Goeree-Overflakkee dragen bij aan de doelstelling om in 2020 als eiland energieneutraal te worden.

Zon op water

Op het baggerdepot De Slufter (Tweede Maasvlakte) wordt onder de vlag van het Nationaal Consortium Zon op Water een veldtest uitgevoerd met drijvende systemen zonnepanelen. De provincie is één van de deelnemende partijen in dit initiatief van Rijkswaterstaat en SEAC (ECN/ TNO). Met de actualisering van de Visie Ruimte hebben we al rekening gehouden met deze nieuwe ontwikkeling. In spaarbekkens en slibdepots liggen er bijvoorbeeld kansen voor meervoudig ruimtegebruik in combinatie met zonnevelden. De veldtest is een mooi samenwerkingsproject tussen meer dan 30 partijen – ontwikkelaars, energiebedrijven, netbeheerders, waterschappen, waterleidingbedrijven, kennisinstellingen en diverse overheden.


Zonnewijzer Atlas

De zonnewijzer geeft de potentie weer voor zonnepanelen op woningen (op buurt- en gemeenteniveau) en op grote daken (vanaf 180 panelen).