PZH Partners
HNP

Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)

Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel is een samenwerkingsverband tussen de twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel. Gedeputeerde Jeannette Baljeu is lid van het bestuur van HNP.

Website EBZ Pix

Economic Board Zuid-Holland

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) is een publiek-privaat netwerk dat bestaat uit Zuid-Hollandse gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland. Doel van EBZ is om de zuidelijke Randstad te ontwikkelen als internationaal concurrerende regio met een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.