LandschapEen gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland: met deze visie willen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen Zuid-Holland vergroenen. Zij willen een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving om in te wonen en te werken, die toegankelijk is voor iedereen. Met natuur en landschap die begint bij de voordeur en zich uitstrekt tot de kernen van natuurgebieden. Want meer groen bevordert een gezonde leefstijl.

Klimaatverandering, bodemdaling en de energietransitie vereisen een andere manier van omgaan met het landschap. Door functies slim te combineren en ‘natuurinclusief’ te bouwen, ontstaat meer ruimte voor flora en fauna, bij voorkeur in de vorm van waterrijke natuur.

De samenhangende aanpak van water, groen en andere functies van het landschap blijkt ook uit de manier waarop het ruimtelijk beleid in Zuid-Holland georganiseerd is. In Zuid-Holland is het omgevingsbeleid van kracht, waardoor u nog maar één vergunning aan te vragen. De provincie houdt bij behandeling van uw aanvraag rekening met alle relevante wetten, regels en mogelijke belangen. Handig voor u, goed voor ons landschap!

Ons beleid voor versterken natuur maakt deel uit van het provinciale Omgevingsbeleid.

Een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland: met deze visie voor ogen sluiten overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen om Zuid-Holland te vergroenen. Zij willen een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving om in te wonen en te werken, die toegankelijk is voor iedereen. Met natuur en landschap die begint bij de voordeur en zich uitstrekt tot de kernen van natuurgebieden. Want meer groen bevordert een gezonde leefstijl.