Erfgoed en cultuur
Erfgoed en cultuur maken de omgeving mooier, oorspronkelijker en aantrekkelijker.

Door ons cultureel erfgoed te beschermen, beleefbaar te maken en te ontwikkelen, krijgt het een waardevolle toekomst.

Limes op weg naar Unesco Werelderfgoed-status

unesco route

Op 24 september 2019 hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland besloten op 27 september in gezamenlijkheid het nominatiedossier schriftelijk aan te bieden aan de minister. De Romeinse Limes markeert de noordelijke grens van het uitgestrekte Romeinse Rijk. De best bewaarde en meest complete vindplaatsen worden nu voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst.

Aanjaagteam voor erfgoed

topadviseurs

Bent u eigenaar van een religieus-, industrieel- of agrarisch rijksmonument? Het aanjaagteam voor erfgoed helpt eigenaren van bijvoorbeeld monumentale kerken, boerderijen en industriële panden een nieuwe bestemming te vinden.

Ontstaan van Holland

ontstaan van holland

Wat weet u over het ontstaan van Holland? Lees hier alles over dit provinciale project of doe mee!

Digitalisering erfgoedcollecties

Vogelschaal van Rijnsburg

De provincie stimuleert in 2018 en in 2019 collectie beherende erfgoedinstellingen om hun collecties digitaal te ontsluiten via het project 'Digitalisering cultureel erfgoed'.

ProBiblio: Ondersteuning bibliotheken

Bibliotheken ProBiblio

De provincie ondersteunt de lokale bibliotheken bij het vervullen van hun maatschappelijke taak via de professionals van ProBiblio. Zij bieden kennis en ondersteuning op het gebied van vernieuwende activiteiten, samenwerking met andere partijen en het leenverkeer tussen bibliotheken.

Erfgoedmonitor

De provincie werkt met een 'Erfgoedmonitor', waarbij alle rijksmonumenten in beeld worden gebracht. Voor eind 2018 brengen we op deze manier een derde van alle rijksmonumenten in Zuid-Holland in kaart.