Archeologie
Zuid-Holland is archeologisch gezien uniek vanwege de natte bodem. Daarin blijft organisch materiaal als hout, leer en textiel uitstekend bewaard. De provincie Zuid-Holland is een rijk archeologisch gebied, het vertelt daardoor veel over onze geschiedenis. Wij beschermen ons archeologisch erfgoed, delen archeologische kennis en maken archeologie zichtbaar en beleefbaar voor een breed publiek.

De Zuid-Hollandse archeologie beslaat het gehele tijdvak van de Oude Steentijd tot de resten van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog. De meeste archeologische vindplaatsen stammen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.

Wat doet de provincie voor onze archeologie?

Bij archeologisch waardevolle terreinen proberen gemeenten en provincie verstoring van de bodem zo veel mogelijk te voorkomen. Maar soms kan het niet anders, bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg of brug. Dan wordt de betreffende vindplaats opgegraven. De resultaten van de opgraving worden gepubliceerd en de vondsten komen daarna in het provinciaal depot voor Bodemvondsten.

Archeologie kan ook als inspiratiebron dienen bij het maken van ruimtelijke ontwerpen. Het biedt mogelijkheden meer over de geschiedenis van het landschap en zijn bewoners te leren. Ook heeft archeologie betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving. Op die manier speelt het verleden een eigentijdse rol in bij de inrichting van de omgeving. In Hellevoetsluis bijvoorbeeld herinnert het Kunstenplan Ravense Hoek (2003) met tal van kunstwerken in het straatbeeld van een nieuwbouwwijk aan het opgegraven middeleeuwse dorpje ‘Oosthoek’. Het dorpje lag rond een verdedigbare woontoren van de monniken van de abdij Ter Doest.

Provinciaal depot

De provincie beheert een groot deel van alle  archeologische vondsten uit  Zuid-Holland en bewaart deze in het provinciaal depot voor bodemvondsten. In het depot worden de verzamelde gegevens van vindplaatsen bewaard en toegankelijk gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek. Om kennis van de geschiedenis van Zuid-Holland te vergroten, leent het depot veel vondsten en documentatie uit aan musea, universiteiten en andere culturele instellingen.

Bezoek het Archeologiehuis

Het provinciaal depot voor bodemvondsten is niet toegankelijk voor het publiek. Maar archeologische topstukken uit de Zuid-Hollandse bodem zijn terug te zien in het archeologiehuis in Alphen aan den Rijn.

Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland

Erfgoed is van ons allemaal. Om de inwoners van de provincie Zuid-Holland bekender te maken met wat er archeologisch zoal in de Zuid-Hollandse bodem wordt gevonden, is de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland per 1 juli 2016 gecreëerd. Hiermee wordt het draagvlak voor archeologie onder de inwoners vergroot. Lees meer over de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland en bekijk welke projecten eerder subsidie hebben ontvangen.

Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van bureau Cultuur en Vrijetijd: 0704417302.