ArcheologieZuid-Holland is archeologisch gezien uniek vanwege de natte bodem. Daarin blijft organisch materiaal als hout, leer en textiel uitstekend bewaard. De provincie Zuid-Holland is een rijk archeologisch gebied, het vertelt daardoor veel over onze geschiedenis. Wij beschermen ons archeologisch erfgoed, delen archeologische kennis en maken archeologie zichtbaar en beleefbaar voor een breed publiek.

De Zuid-Hollandse archeologie beslaat het gehele tijdvak van de Oude Steentijd tot de resten van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog. De meeste archeologische vindplaatsen stammen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.

Wat doet de provincie voor onze archeologie?

Bij archeologisch waardevolle terreinen proberen gemeenten en provincie verstoring van de bodem zo veel mogelijk te voorkomen. Maar soms kan het niet anders, bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg of brug. Dan wordt de betreffende vindplaats opgegraven. De resultaten van de opgraving worden gepubliceerd en de vondsten komen daarna in het provinciaal depot voor Bodemvondsten.

Archeologie kan ook als inspiratiebron dienen bij het maken van ruimtelijke ontwerpen. Het biedt mogelijkheden meer over de geschiedenis van het landschap en zijn bewoners te leren. Ook heeft archeologie betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving. Op die manier speelt het verleden een eigentijdse rol in bij de inrichting van de omgeving.  In Grand Café De Haven van Ipse de Bruggen in Zwammerdam herinnert zowel binnen als buiten aan de vondst van Castellum Nigrum Pullum en de Zwammerschepen in de jaren 1970-74. Buiten op het terrein zijn markeringen en uitleg geplaatst die de omtrekken van Castellum Nigrum Pullum herkenbaar en beleefbaar maken. Binnen zijn een aantal mooie vondsten te zien, en de contouren van een schip op ware grootte (40m!).

Provinciaal depot

In het Provinciaal Archeologisch Depot voor de bodemvondsten bewaart en beheert de provincie Zuid-Holland haar archeologische vondsten. Het depot leent deze vondsten en documentatie uit aan musea en andere culturele instellingen. Dat kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek maar ook voor activiteiten die erop gericht zijn een breed publiek kennis te laten maken met archeologie.

Bezoek het Archeologiehuis

Het provinciaal depot voor bodemvondsten is niet toegankelijk voor het publiek. De archeologische topstukken uit de Zuid-Hollandse bodem zijn echter terug te zien in het Archeologiehuis in Alphen aan den Rijn.

Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland

Erfgoed is van ons allemaal. Om de inwoners van de provincie Zuid-Holland bekender te maken met wat er archeologisch zoal in de Zuid-Hollandse bodem wordt gevonden, is vanaf 2016 de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland gecreëerd. Hiermee wordt het draagvlak voor archeologie onder de inwoners vergroot. In 2020 is de subsidieregeling vernieuwd. Lees meer over de Subsidieregeling publieksbereik archeologie in Zuid-Holland en bekijk welke projecten eerder subsidie hebben ontvangen.

Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met via mail: of het secretariaat van bureau Cultuur en Vrije Tijd: 0704416289.