Bloei op in het bijenlandschapHet gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. Dit is zowel voor de landbouw als de natuur rampzalig. Bijen zorgen voor de bestuiving van zo’n 80% van de planten en voedselgewassen op aarde. De bij staat dus aan de basis van ons bestaan. Zuid-Holland wil daarom een bijvriendelijke provincie zijn met voldoende bloemrijke planten, struiken en bomen. Daarom helpen wij in heel Zuid-Holland bijenlandschappen te ontstaan.

Wat is een bijenlandschap?

Een bijenlandschap is een groot netwerk van bloemrijke tuintjes, terreinen, bermen, akkerranden en groengebieden. De bij kan zo van het ene gebied met voldoende stuifmeel, nectar en nestelplekjes naar het andere vliegen. Meer weten en meedoen? Ga naar www.bijenlandschap.nl.


De berm komt tot bloei

De provincie wil alle bermen ecologisch beheren om meer leefgebied voor de bij te creëren. Bekijk op bermkomttotbloei welke bermen al ecologisch worden beheerd en waar bijenhotels staan. En lees ook meer over maaibeheer bermen.

Groene Cirkels

Het eerste bijenlandschap is ontstaan in de Groene Cirkel rondom Heineken. In Groene Cirkels werken partijen op een open en gelijkwaardige wijze samen aan grote maatschappelijke opgaven, zoals de achteruitgang van de wilde bij.