Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De provincie heeft de meeste natuurgebieden in Zuid-Holland op kaart aangeduid als ‘Natuurnetwerk Nederland’ (NNN, de voormalige ‘Ecologische hoofdstructuur’). Dat biedt via de planologie ruimtelijke bescherming.

Meestal gaat het om natuurgebieden die al lange tijd bestaan, zoals de duinen en de buitendijkse gebieden in de Delta. Maar voor een deel gaat het om landbouwgrond die nog gaat worden omgevormd in natuur.

Vanaf 1 januari 2019 moet er meer dan 1.300 hectare worden verworven en ongeveer 3.300 ha worden ingericht als ‘nieuwe natuur’. En de provincie wil dat er nog meer dan 100 kilometer aan ecologische verbindingen bijkomt.

De provincie wil deze opgave zoveel mogelijk laten uitwerken en realiseren op regionaal niveau. Daar waar de grondeigenaar dat wil, kan hij met subsidie de gewenste nieuwe natuur zelf realiseren. De grootste projecten die nu lopen betreffen de Krimpenerwaard en het gebied Gouwe Wiericke.


Vraag subsidie aan!

Bent u grondeigenaar en wilt u nieuwe natuur realiseren? Bekijk de subsidiemogelijkheden van de subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL).