Herindelingen en grenscorrectiesVoor de provincie is het van belang dat de bestuurlijke inrichting in Zuid-Holland voldoende krachtig en ondersteunend is aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven. De provincie biedt de gemeenten ondersteuning en advies wanneer deze een grenscorrectie of herindeling willen. Zo is de praktische Handreiking gemeentelijke herindeling opgesteld.

Herindelingen

Het samengaan van 2 of meer gemeenten in een (nieuwe) grotere gemeenten wordt herindeling genoemd. De Wet algemene regels herindeling vereist in dat geval een herindelingsprocedure.

De provincie volgt het Beleidskader gemeentelijke herindeling van de Rijksoverheid. Over de wettelijke procedure bij een herindeling heeft de provincie een stappenplan geschreven en een Handreiking administratieve en organisatorische aspecten.

Actuele herindelingen

Er is 1 actuele herindeling:

Grenscorrecties

Het is soms nodig om de grenzen tussen de gemeenten te wijzingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als gemeenten besluiten met elkaar te fuseren. Vaak nemen gemeenten hierover zelf een besluit.

Het is ook mogelijk dat de provincie het initiatief neemt tot een grenswijzing. De provincie start dan een procedure volgens de Wet algemene regels herindeling.

Actuele grenscorrecties

Er zijn nu geen actuele grenscorrecties.