Gebiedsprogramma Hoeksche Waardheader-oogsten-in-de-polder-van-strijen

Hoeksche Waard werkt: dé voedingsbodem voor de Randstad

Groen en gezond wonen, werken en recreëren. Nu, en straks.

Samen met de provincie start de regio Hoeksche Waard met een programma om de ontwikkeling in de regio te stimuleren: Het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard. Het doel: de economische vitaliteit van het gebied versterken en de kwaliteit van de leefomgeving op niveau houden. Dit doen we door bestaande gebiedsvisies, activiteiten en ontwikkelingen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar meer gaan ondersteunen en beter op elkaar aansluiten.

Het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard is vastgesteld in juni 2017 door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en in mei door het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard.

Het programma werkt vanuit 5 thema’s die elkaar versterken en beïnvloeden:

  • duurzame landbouw
  • natuur en recreatie
  • demografische ontwikkelingen
  • energie en duurzaamheid
  • bereikbaarheid en mobiliteit

Als provincie, gemeenten en maatschappelijke partijen bundelen we met dit programma de krachten door samen te werken met de kernen, de bewoners en met ondernemers. Hierdoor worden initiatieven ook echt gerealiseerd met praktische, concrete oplossingen. We versterken en verbeteren netwerken en relaties, en we verenigen de middelen.

Gebiedsgericht en integraal werken in een dynamische regio

De Hoeksche Waard is een dynamische regio waar veel speelt, nu en de komende jaren. De provincie en de regio willen regionale inhoudelijke programma’s ontwikkelen, om alle kansen en synergiemogelijkheden optimaal te benutten. Gebiedsgericht werken is een van de concernopgaven van de provincie. Praktisch betekent dit: meer integraal werken, sneller reageren op vragen en initiatieven en meer invulling geven aan ‘de uitgestoken hand’.

Kansen in de Hoeksche Waard

Alle ingrediënten zijn aanwezig om zowel nationaal als internationaal een voorbeeld te zijn als koploper van duurzame en innovatieve landbouw. Maar ook op andere gebieden zijn er kansen: De Hoeksche Waard bevindt zich in een bijzondere positie doordat het vlakbij de nog steeds groeiende Zuidvleugel van de Randstad ligt. Bewoners vanuit de Randstad zullen meer en meer naar de Hoeksche Waard komen voor rust, ruimte en recreatiemogelijkheden die zij in het stedelijk gebied steeds minder vinden.

Allesomvattende aanpak

Om al deze kansen optimaal te benutten, werken we met een allesomvattende procesgerichte aanpak, waarin alle complexe processen, projecten en ontwikkelingen worden verbonden. Daardoor versterken en ondersteunen de verschillende acties uit het programma elkaar steeds meer.


Korte video