CrisisbestrijdingDe commissaris van de Koning heeft een aantal taken op het gebied van veiligheid.

Op grond van verschillende wetten hebben Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning als provinciaal en rijksorgaan bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij een crisis of calamiteit.

De commissaris van de Koning is coördinerend portefeuillehouder voor het veiligheidsbeleid in GS.

Bestuurlijke netwerkkaarten

De Bestuurlijke netwerkkaarten zijn op initiatief van de provincie Noord-Holland ontwikkeld in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid Amsterdam-Amstelland en Kennemerland. De netwerkkaarten maken inzichtelijk wie in een crisis waarvoor (bestuurlijk) verantwoordelijk is.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.