Externe veiligheid en gevaarlijke stoffenIn Zuid-Holland is veel industrie te vinden, vooral in het Rijnmondgebied. Er worden veel gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen en vervoerd naar andere delen van het land.

De provincie zorgt er onder andere voor dat bedrijven die risico’s veroorzaken niet te dicht bij woningen, scholen en kinderdagverblijven staan.

De provincie streeft naar een veilige fysieke leefomgeving in Zuid-Holland.