Ongewone voorvallenheader-ongewone voorvallen

Bedrijven die met risicovolle stoffen werken moeten ongewone voorvallen waarbij mogelijk inzet van hulpdiensten nodig is melden via de zogenoemde CIN melding (Centraal Incidenten Nummer). Op de website van Rijnmondveilig bekijkt u de actuele CIN-meldingen.

Bedrijven zijn vanuit de Wet milieubeheer verplicht om gebeurtenissen die niet in het normale productieproces vallen aan de overheid te melden. Het kan gaan om bijvoorbeeld gepland onderhoud, maar ook om onvoorziene incidenten. Dit zijn bedrijfsmeldingen. Bij bedrijfsmeldingen is er geen sprake van gevaar voor de omgeving.

Daarnaast vindt u op de site van DCMR Milieudienst Rijnmond meer informatie over toezicht en handhaving rond enkele actuele dossiers.

BRZO-bedrijven in Zuid-Holland Zuid meldden tot 1 juli 2017 de ongewone voorvallen bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Vanaf 1 juli 2017 worden de meldingen via de DCMR behandeld. Op dit moment zijn de meldingen niet beschikbaar via de website van de OZHZ. Op termijn zullen zij via de DCMR ontsloten worden. Op de site van OZHZ kunt u nog wel informatie vinden over toezicht en handhaving van enkele actuele dossiers.