Toezicht op BRZO-bedrijvenVeiligheid is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. De overheid ziet daar op toe. De BRZO-bedrijven worden tenminste jaarlijks geïnspecteerd. De inspectieteams werken volgens meerjarenprogramma's. Bij iedere inspectie inspecteert men andere onderwerpen, bijvoorbeeld brandveiligheid, onderhoud van de installaties, explosieveiligheid. Zo wordt gewaarborgd dat alle relevante thema’s voor de veiligheid worden gecontroleerd. Na iedere inspectie bespreken de inspecteurs met het bedrijf de resultaten. De resultaten worden ook verwerkt in een inspectierapport.

Om geïnteresseerden te informeren heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen samenvattingen te maken van de (technische) BRZO-rapporten. Deze samenvattingen hebben als doel om op een begrijpelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze inspecties. Ze bevatten informatie over de controles, de resultaten en de overtredingen. Ook de zaken die op orde zijn worden vermeld. Is er sprake van een overtreding? Dan geeft de samenvatting een indicatie van de ernst van de overtreding.

Er worden 3 categorieën overtredingen onderscheiden: zwaar, middelmatig en licht. Iedere samenvatting eindigt met het eindoordeel van het inspectieteam, variërend van ‘geen overtredingen en verbeterpunten geconstateerd' tot ‘direct actie nemen'.

Samenvattingen van BRZO-inspecties kunt u raadplegen op de gezamenlijke website van de betrokken landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden; BRZOplus.nl.

Jaarlijks publiceert het landelijke samenwerkingsverband BRZO+ een overzicht van de resultaten van het toezicht en de handhaving bij alle BRZO-bedrijven in Nederland. ln aanvulling op deze landelijke BRZO+ Monitor wordt een rapportage BRZO-inspecties Zuid-Holland aan Provinciale Staten aangeboden. Deze rapportage geeft specifiek inzicht in de situatie bij de Zuid-Hollandse BRZO-bedrijven onder bevoegd gezag van de provincie.