VergunningenBedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) moeten altijd een vergunning van de overheid (in veel gevallen de provincie) hebben voor ze hun activiteiten mogen uitvoeren. In de vergunning staat beschreven wat het bedrijf wel en niet mag. De provincie houdt daar toezicht op en handhaaft indien nodig.

De vergunningen van de BRZO-bedrijven zijn openbare documenten. Iedereen kan de vergunningen inzien en ook bezwaar maken bij de provincie als hij vindt dat zijn belangen niet goed zijn meegewogen in het vergunningbesluit. Op de site van DCMR Milieudienst Rijnmond zijn via ‘de omgeving in kaart’ vergunningsbeschikkingen en meldingen voor alle bedrijven in de regio Rijnmond beschikbaar gemaakt.

Op de site van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn op dit moment nog de huidige vergunningen van de provinciale en gemeentelijke bedrijven in Zuid-Holland Zuid te vinden. Via een kaart kunnen beknopte bedrijfsgegevens bekeken worden. In een alfabetisch overzicht kunt u alle huidige vergunningen van de provinciale en gemeentelijke bedrijven in Zuid-Holland Zuid vinden.