Verstedelijking
Inspiratieboekje: Goed voorbeeld doet goed volgen!

Goed voorbeeld doet goed volgen! Daarom heeft de provincie Zuid-Holland opdracht gegeven voor het inspiratieboekje ‘Woningcorporaties en duurzame mobiliteit’. Dit boekje helpt corporaties om duurzame mobiliteit te benutten voor betaalbaar wonen, eigen bedrijfsvoering en ten gunste van de huurder. Het toont hoe corporaties en gemeenten samen met bewoners en partners kansen verzilveren in gebiedsontwikkeling. Voorbeelden van corporaties die duurzame mobiliteit onderdeel maken van de eigen bedrijfsvoering en corporaties die hun eigen wagenpark en laad-infrastructuur beschikbaar stellen voor bewoners. Wij genieten van de mooie voorbeelden. Wij wensen u niet alleen veel leesplezier toe, maar vooral lef en inzet om deze mooie voorbeelden ook zelf in de praktijk te brengen. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Discussienota Verstedelijking: uitdagende opgave

verstedelijking

In de Discussienota Verstedelijking staat de koers en inzet van de provincie voor deze complexe en uitdagende opgave. De koers van de provincie is samengevat in zeven uitgangspunten. Vervolgens worden vijf kansrijke ruimtelijke interventies geïntroduceerd waarin de provincie een rol wil spelen.

Routekaart: trends, plannen en uitgangspunten

Routekaart

De Routekaart Verstedelijking geeft een overzicht van de trends en bouwplannen op de korte en lange termijn in Zuid-Holland. Tevens geeft het een samenvatting van de Discussienota Verstedelijking in de vorm van de uitgangspunten voor verstedelijking en wat de provincie kan betekenen in de verstedelijkingsopgave.

Verstedelijkingsconferentie 2018

Parkeren

Verstedelijking-parkeren

De provincie en gemeenten hebben samen met het Rijk onderzoek laten doen naar de belemmeringen voor binnenstedelijk bouwen. Een van de uitkomsten was dat gemeentelijke parkeernormen groot effect hebben op de haalbaarheid en betaalbaarheid van binnenstedelijke ontwikkelingen.

Verkeersruimte

Rapport Verstedelijking en verkeersruimte

Veel gemeenten zoeken naar ruimte voor nieuwbouw van woningen of willen bestaande wijken transformeren. Creatiever kijken naar verkeersruimte, levert mogelijkheden op voor binnenstedelijke woningbouw. Deze handreiking zet de opties op een rijtje.

MIRT-onderzoek

Rotterdam

In een uniek proces met meer dan 100 partijen, zoals corporaties, overheden, ontwikkelaars, beleggers, bouwers, kennis- en maatschappelijke instellingen, is nagedacht over het stimuleren van stedelijk wonen.

Planoptimalisatie

Planoptimalisatie

Al decennia wordt er met een lage dichtheid gebouwd van slechts 35 woningen per 10.000 m2. Een Quikscan van provincie Zuid-Holland laat zien dat er met planoptimalisatie van woningbouwplannen plek is voor mogelijk 30.000 extra woningen.

Aftermovie verstedelijkingsconferentie

Verkenning

kaart landschapspark zuidvleugel

In de verkenning 'Stedelijk landschap en groenblauwe structuur Zuid-Holland' onderzoekt de provincie de druk op het metropolitaan landschap door de groeiende trek naar de stad  Geadviseerd wordt  bouwopgaven te combineren met de ontwikkeling van het landschap op regionale schaal en een Landschapspark Zuidvleugel te ontwikkelen.

City Deal als experiment

Ondertekening City Deal

De werking en bruikbaarheid van de MIRT-adviezen worden met behulp van de City Deal Binnenstedelijk en Transformatie getoetst.

De 7 gemeenten hebben ieder een eigen transformatieopgave die ze willen volbrengen.