VerstedelijkingVerstedelijking en functiemenging

In Zuid-Holland is er een grote vraag naar betaalbare woningen én bedrijfsruimte. Een mogelijke aanpak om de schaarse ruimte voor verschillende doeleinden in te zetten is door wonen en werken anders en meer te mengen.

MIRT-onderzoek

Rotterdam

In een uniek proces met meer dan 100 partijen, zoals corporaties, overheden, ontwikkelaars, beleggers, bouwers, kennis- en maatschappelijke instellingen, is nagedacht over het stimuleren van stedelijk wonen.