VerstedelijkingVerstedelijking en functiemenging

In Zuid-Holland is er een grote vraag naar betaalbare woningen én bedrijfsruimte. Een mogelijke aanpak om de schaarse ruimte voor verschillende doeleinden in te zetten is door wonen en werken anders en meer te mengen.

Routekaart: trends, plannen en uitgangspunten

Routekaart

De Routekaart Verstedelijking geeft een overzicht van de trends en bouwplannen op de korte en lange termijn in Zuid-Holland. Tevens geeft het een samenvatting van de Discussienota Verstedelijking in de vorm van de uitgangspunten voor verstedelijking en wat de provincie kan betekenen in de verstedelijkingsopgave.

MIRT-onderzoek

Rotterdam

In een uniek proces met meer dan 100 partijen, zoals corporaties, overheden, ontwikkelaars, beleggers, bouwers, kennis- en maatschappelijke instellingen, is nagedacht over het stimuleren van stedelijk wonen.