Verstedelijking
Routekaart: trends, plannen en uitgangspunten

Routekaart

De Routekaart Verstedelijking geeft een overzicht van de trends en bouwplannen op de korte en lange termijn in Zuid-Holland. Tevens geeft het een samenvatting van de Discussienota Verstedelijking in de vorm van de uitgangspunten voor verstedelijking en wat de provincie kan betekenen in de verstedelijkingsopgave.

MIRT-onderzoek

Rotterdam

In een uniek proces met meer dan 100 partijen, zoals corporaties, overheden, ontwikkelaars, beleggers, bouwers, kennis- en maatschappelijke instellingen, is nagedacht over het stimuleren van stedelijk wonen.

Verkenning

kaart landschapspark zuidvleugel

In de verkenning 'Stedelijk landschap en groenblauwe structuur Zuid-Holland' onderzoekt de provincie de druk op het metropolitaan landschap door de groeiende trek naar de stad  Geadviseerd wordt  bouwopgaven te combineren met de ontwikkeling van het landschap op regionale schaal en een Landschapspark Zuidvleugel te ontwikkelen.