Energie uit de grondVoor woningen, bedrijven en kantoren is aan energie naast elektriciteit ook verwarming of verkoeling nodig. Dit kan opgewekt worden met een cv-ketel die op fossiele brandstof werkt. Maar ook door warmte of koude uit de bodem te gebruiken. Hiermee wordt luchtverontreiniging vermeden en wordt de regionale economie gestimuleerd.

Geothermie

In Zuid-Holland is op enkele kilometers diepte veel aardwarmte (geothermie) opgeslagen, die kan worden benut voor verwarming van gebouwen en kassen.

Voor de tuinbouw wordt deze energie op verschillende locaties gewonnen (Bleiswijk, Pijnacker, Honselersdijk). Enkele van deze installaties hebben bij de winning last gehad van kleine hoeveelheden ‘bijvangst’ van aardgas of aardolie. In het project Green Well Westland wordt warm water op 3 kilometer diepte gewonnen. In Naaldwijk wordt bij Flora Holland een project voorbereidt waarbij op 4 kilometer diepte geboord gaat worden. Hierbij is het water heet genoeg om er elektriciteit uit op te wekken.
Daarnaast wordt ook in het stedelijk gebied aardwarmte gewonnen. In Den Haag worden zo enkele duizenden woningen verwarmd.

Geothermie is een vorm van duurzame warmte, die de provincie faciliteert.

Conventionele energiebronnen

In Zuid-Holland wordt op een aantal plaatsen olie en gas gewonnen.Het gaat hierbij voornamelijk om aardgas. Het Rijk geeft opsporings- en winningsvergunningen voor concessies af. De provincie adviseert. Het grootste gedeelte van Zuid-Holland is in concessie aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gegeven. In het kader van het kleine-velden-beleid zijn ook recent locaties in gebruik genomen.


Ook interessant