Goeree-OverflakkeeGoeree-Overflakkee header

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee werken al sinds 2012 samen met als doel de sociale en economische vitaliteit van het eiland te ontwikkelen en te versterken.

In diverse netwerken werken we samen met andere overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de uitvoering van concrete projecten die bijdragen aan deze doelstelling. De sleutelopgaven hierbij zijn:

  • Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en versterken van recreatie en toerisme
  • Stimuleren van innovatie in visserij, landbouw, recreatie en zorg
  • Realiseren van duurzame energie en fungeren als proeftuin voor innovaties
  • Verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Goeree-Overflakkee is een prachtig eiland waar de provincie Zuid-Holland en de gelijknamige gemeente trots op zijn; een groen en karakteristiek landschap op de grens van land en water. Maar naar verwachting krijgt Goeree-Overflakkee de komende jaren te maken met ontgroening, vergrijzing en mogelijk een teruglopend inwoneraantal. Ook kan de regionale economie een boost gebruiken.