Huisvesting arbeidsmigrantenDEF Arbeidsmigranten_header (1200x225)

Arbeidsmigranten zijn heel belangrijk voor de Zuid-Hollandse economie. De provincie wil verbetering in de huisvesting van arbeidsmigranten die hier tijdelijk verblijven. Voldoende en goede woonruimte beschikbaar stellen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van u als gemeente, uitzendbureau/werkgever, inlener, huisvester en van de provincie. Dat is een urgente maar geen makkelijke taak door onder meer het woningtekort. De provincie Zuid-Holland ondersteunt gemeenten, stimuleert een integrale aanpak, ontwikkelt en deelt kennis.

Deel uw ideeën en ruimtelijke plannen vroegtijdig met de provincie

Heeft u ideeën voor een nieuwe locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten? Dan adviseren wij u contact op te nemen met uw gemeente. Bent u als gemeente bezig met een gemeentelijk inrichtingsplan waar huisvesting van arbeidsmigranten onderdeel van is? Neem dan vooraf contact op met een regio-accounthouder Ruimte bij de provincie.

Leer van elkaar en meld u aan op de Zuid-Hollandse community

Voor alle Zuid-Hollandse gemeenten is de zoektocht naar snelle huisvesting van arbeidsmigranten aan de orde. U kunt dus leren van elkaars ervaringen. Bent u nog niet aangesloten bij de gemeentelijke Zuid-Hollandse community ‘Huisvesting arbeidsmigranten’? Meld u dan aan via arbeidsmigranten@pzh.nl. Op dit digitale netwerk komt u in contact met collega’s en ziet & deelt u nieuwe beleidsinformatie.

Onderzoek onderstreept urgentie van huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

Naar schatting wonen en werken ongeveer 115.000 arbeidsmigranten in Zuid-Holland. In veel gemeenten mist een sluitende registratie waardoor onbekend is om hoeveel mensen het werkelijk gaat. Voor goed huisvestingsbeleid is een beter inzicht in aantallen belangrijk. Bovendien stijgt het aantal arbeidsmigranten naar verwachting in de komende jaren. Achtergrondinformatie over de schattingen op basis van beschikbare gegevens in:

  • rapport ‘EU-arbeidsmigranten in de provincie Zuid-Holland in 2018’ en aanvullende tabellen met memo
  • rapport ‘Arbeidsmigranten in Zuid-Holland: ontwikkeling in aantal en herkomstlanden van 2006-2018’

Bouwstenen

Wat kunnen bouwstenen zijn voor een doeltreffend huisvestingsbeleid? Samen met de provincie hebben gemeenten uit 2 regio’s een groeimodel ontwikkeld als aanzet voor lokaal beleid:

  • rapport ‘Arbeidsmigranten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden’
  • rapport ‘Arbeidsmigranten op Goeree-Overflakkee’
  • notitie ‘Leerpunten verkenningen arbeidsmigranten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Goeree-Overflakkee’

Wilt u meer weten of inspiratie krijgen uit de praktijk? De provincie is betrokken geweest bij genoemde 4 onderzoeken. Vraag de rapporten op via arbeidsmigranten@pzh.nl.

Contact

Heeft u vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten in Zuid-Holland? Neem contact met ons op via arbeidsmigranten@pzh.nl.


Geslaagd voorbeeld in Katwijkerbroek

Bewoners en bedrijven vanaf begin bij nieuwbouw betrokken.

Extra aandacht voor beheer.

Goede woonruimte met eenpersoons slaapkamers.

Regels huisvesting arbeidsmigranten

Welke stappen moeten worden gezet als er plannen zijn voor een nieuwe huisvesting van arbeidsmigranten? Dat hangt ervan af of het gaat om nieuwbouw, tijdelijke nieuwbouw of het aanpassen van een bestaand gebouw om er te kunnen wonen. In alle gevallen moet contact met de gemeente worden gezocht.